Zonnepanelen gaan verder dan je huis

Zonnepanelen worden steeds populairder, wat ook terecht is. Ze zijn milieuvriendelijk en kunnen je een hoop geld besparen. En zonnepanelen produceren stroom van gratis zonlicht. Daarom installeren steeds meer mensen zonnepanelen, die tevreden zijn over de opbrengst. Ook zijn er hele grootschalige zonnevelden. 

Milieuvriendelijk 

Zonnepanelen maken geen gebruik van brandstoffen, dus kunnen ze de lucht ook niet vervuilen. Daarnaast wordt er ook geen gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en duurzame energie zoals biomassa of water. Het milieu wordt dus in niets aangetast of opgebruikt. 

Zonneparken in Nederland

De uitstoot van co2 moet flink worden teruggedrongen en een oplossing daarvoor is duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd. Dit soort energie raakt nooit op, wat uiteindelijk wel gaat gebeuren bij het verbruik van kolen, olie en gas. Duurzame energiebronnen zijn de zon, de wind en aardwarmte. Zonneparken worden gebouwd op niet gebruikte weilanden of er worden stukken land gekocht van een boer. De grootste zonneparken zijn vooral te vinden in het Noorden van het land, zo vind je zonnepanelen in Friesland, Groningen en Drenthe. In 2050 willen alle provincies onafhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen, daarvoor is dus duurzame energie nodig. Doordat zonnepanelen op het dak niet altijd genoeg opleveren, is het belang van zonneweide ook groot. Op dit moment staat de grootste zonne van Nederland in Groningen en zijn ze bezig om een nog grotere te bouwen.

NIMBY

In Nederland wordt veel gesproken over de NIMBY ( not in my backyard) oftewel niet in mijn achtertuin. Waar het hun om gaat is dat ze wel willen profiteren van in dit geval zonnepanelen, maar het liever niet in een weiland vlakbij hun huis willen hebben. Zo zijn mensen bang dat zonnepanelen ten koste gaat van de natuur in de buurt of dat de zonnepanelen reflecteren richting hun huis. Doordat de bewoners zelf ook ervan profiteren, willen ze meestal wel meedenken aan een geschikte plek om tot een compromis te komen. 

Hoe werkt zonne-energie? 

Er komt een grote hoeveelheid energie en warmte vanaf de zon richting de aarde. Door zonnepanelen te gebruiken, vang je deze stroom op. Het materiaal van de zonnecellen zorgt ervoor dat stroom geleid wordt als er licht opvalt. Ook wel gelijkstroom genoemd. De manieren om stroom op te vangen via zonnepanelen, een zonneboiler of een zonnetoren. Zonnepanelen worden omgezet in elektriciteit, een zonneboiler verwarmt het water met zonne-energie. Een zonnetoren zorgt er weer voor dat er elektriciteit opgewekt wordt.

Geef een reactie