De juiste gebruiksmethode van cellulite cups

De juiste gebruiksmethode van cellulite cups

Dat cellulite cups worden gebruikt door huid ermee te masseren, dat is wel bekend. Dat hierbij van boven naar beneden moet worden gewerkt en dat vooral de benen en billen ermee behandeld kunnen worden is ook goed bekend. Hoe het echter zit met de frequentie en de tijdsduur van het gebruik, is echter veel minder duidelijk. Hierover kan dus ook nog wel enige informatie gewenst zijn. Aan de hand van de volgende kenmerken kan worden gezorgd dat de middelen optimaal gebruikt worden en de best mogelijke resultaten met het gebruik van de cups worden geboekt.

De eerste periode

Het gebruik van de cellulite cups kan in een aantal periodes uiteen worden gezet. In de eerste plaats is er de eerste periode van zo’n vijf weken. In deze periode moeten de cups het meest intensief gebruikt worden. Het is dan de bedoeling om de cups drie keer per week te gebruiken. Elke keer moet er tien minuten worden uitgetrokken voor het gebruik. Dit betreft dan wel tien minuten voor iedere zone. Wanneer de beide benen en de beide billen behandeld worden, dan betreft dit dus al snel veertig minuten. Deze periode moet ongeveer vijf weken duren en er is tussen elke behandeling altijd minimaal 1 dag rust.

Daarna

Na de eerste periode neemt de frequentie iets af. In week zes en zeven van het gebruik moet er tweemaal per week 5 minuten behandeld worden. Dit geldt voor iedere zone. Beide benen en beide billen samen staan dus voor 20 minuten per behandeling. Houd dit twee weken vol. Daarna is het de bedoeling om wekelijks elke zone eenmaal 5 minuten te behandelen om op die manier te zorgen dat alles goed bijgehouden wordt. Het is belangrijk om dit bijhouden te blijven voortzetten, cellulitis is namelijk een klacht die zal terugkeren wanneer gestopt wordt.

Geef een reactie