De kleuren van jouw aura

De kleuren van jouw aura

De aura is een zichtbare manifestatie van het astrale of emotionele lichaam die kan worden waargenomen door een persoon met helderziende gaven.

Het is een lichtgevende emanatie die wordt voortgebracht door de energie die wordt opgewekt door de subtiele sfeer van emoties en die een variatie in kleur of intensiteit vertoont naar gelang van de fysieke en emotionele toestand van een persoon.

Elke aura kleur kan positieve aspecten (in zijn lichtere en helderdere varianten) of negatieve aspecten (wanneer deze in donkerder tinten worden weergegeven) aangeven.

De dominante (hoofd)tint weerspiegelt het algemene temperament en de persoonlijkheidskenmerken, terwijl wanneer hij op een secundaire plaats verschijnt, hij meestal verwijst naar tijdelijke situaties.

Wat betekenen de verschillende kleuren van de aura?

Rood: Als primaire kleur duidt hij op ambitie, optimisme, moed en leiderschap. Als secundaire kleur kan het wijzen op een tijdelijke verheffing door enthousiasme voor een project of beslissing. Maar het kan ook wijzen op een moment van overmatige nervositeit en irritatie.

Oranje: Wanneer oranje de dominante kleur is, weerspiegelt het sociale vaardigheden, diplomatie, gevoeligheid en loyaliteit. In de tweede plaats duidt het op een tijd waarin intieme sociale relaties (familie, vrienden) een innerlijke noodzaak zijn.

Geel: In wezen verwijst het naar luciditeit, intellectuele rusteloosheid, creativiteit. In secundaire aspecten, kan het wijzen op een vruchtbare fase.

Groen: Groen duidt over het algemeen op elegantie, vastberadenheid en solidariteit. Als secundaire kleur onthult groen een tijd van nuttige rusteloosheid.

Blauw: Als dominante tint duidt blauw op idealisme en een groot vermogen tot communiceren. Kracht, openhartigheid en oprechtheid zijn essentiële deugden van deze kleur. Als secundaire kleur duidt het op een positieve en optimistische fase.

Indigo: Duidt op genegenheid, empathie en intuïtie. Als secundaire kleur kan indigo wijzen op een tijd van sereniteit en geluk.

Roze: De projectie van roze tinten verwijst naar grote gevoeligheid en kracht. Het duidt over het algemeen op opoffering, onbaatzuchtigheid en doorzettingsvermogen. Als secundaire kleur kan het verwijzen naar een tijd van genegenheid en tederheid.

Goud: Duidt op energie en doorzettingsvermogen. Gouden tinten stralen een dorst naar rechtvaardigheid, overtuiging en kracht uit. Ten tweede, goud kan een tijd van inspanning en toewijding projecteren.

Wit: Combineert eigenschappen van de andere kleuren: vreugde, kracht, optimisme, liefde. Ook creativiteit en verbeelding. Op een secundaire plaats duidt het op stadia van bezinning en eenvoud.

Geef een reactie